Tuesday, May 29, 2012

Kumb on enne, kas armumine või abielu


Kui eestlastel on pulmapidu ja sellele eelnev registreerimine/laulatus ikkagi omavaheliste suhete üheks kõrgpunktiks, siis mõnel rahval võib alles abiellumisele järgneda tõelise armastuse teke. Arko Õige on 2004. aastal Eesti Ekspressis kirjutanud nii: “Näiteks moslemitel on lahutusi väga harva. Abiellutakse üks kord ja igaveseks. Bangladeshis öeldakse, et kui lääneriikides inimesed armuvad ning seejärel abielluvad, siis Bangladeshis on asi vastupidi – kõigepealt abiellutakse ja alles siis tekib armastus.“
Interneti leheküljel www.pulmad.ee esitatud küsimusele: „Kaua te tundsite teineteist enne pulmi?“ vastasid 60% külastajaid „üle 2 aasta”, 11% „2 aastat”, 6% „9 kuud”, 4% „6 kuud” ja 5% „3 kuud”.
Küsimusele: „Kui kaua enne pulmi elasid koos oma partneriga?” vastas 33% arvutikasutajatest, et on enne pulmi koos elanud üle 4 aasta. Suhteliselt kiiresti tehakse otsus pulmade korraldamiseks pärast 7 - 12 kuu pikkust kooselu (21% vastanutest). Kolm aastat kooselamist viib pulmade tõenäosuse vaid 13%-le. Kuid pärast neljandat kooseluaastat võib abiellumislootus jällegi suureneda.
Kellele uurimusnäitajad sobivad, on aeg käes pulmavanemale helistamiseks.

No comments:

Post a Comment